Reverzní osmóza

Kvalitu vody, ale také její senzorické vlastnosti – zejména chuť, můžete ovlivnit sami. Nemusíte investovat do složitých systémů čističek vody ani se smířit s nepraktickým pravidelným nákupem vody balené. S přístupem k vlastnímu zdroji vody z vrtu nebo studny, ale i s napojením na veřejný vodovodní řad, můžete vodu upravit mimořádně účinným systémem. Reverzní osmóza odstraní z vody stopy vodního kamene i dalších minerálních látek, čistí od přítomnosti bakterií i řas. Proces nevyžaduje přítomnost chemických činidel ani vysoké nároky na spotřebu energie nebo vybudování nového technického zázemí.

Odstraňte z vody až 99 % nečistot

Technologie reverzní osmózy pracuje na bázi mimořádně efektivního systému. Voda plynule prochází filtry, ve kterých speciální rozpouštědlo naruší nečistoty. Zatímco nečistoty zůstávají zachyceny membránou, voda zbavená příměsí proudí dál. Nejdůležitější roli zde hraje právě membrána, velikost jejích pórů určuje kvalitu filtrované vody.

Zařízení dokáže odstranit z vody až 99 % běžných nečistot. Pracuje s několika membránami, dokáže tedy plynule zásobit kvalitní vodou domácnost i případně provozovnu. Výkon zařízení se vybírá s ohledem na očekávané využití a objem vody.

Reverzní osmóza dokáže zapůsobit nejen vůči mechanickým nečistotám. Hlavní přínos nabízí ve zbavování vody od škodlivých chemických látek, jako jsou těžké kovy, chlor, železo, mangan, ale směsi dusitanů a dusičnanů.

reverzní osmóza

Domácí systém Reverzní osmózy - Osmosis 6

Zdravá, kvalitní a dobrá voda

Filtrace vody dokáže výrazně zlepšit nejen její chemické složení, ale odrazí se také na barvě a chuti. Chuť vody je dobře rozeznatelná a ovlivňuje i chuť nápojů nebo připravovaných jídel. Zásadní je však přínos pro zdraví. Řada lidí se potýká se zdravotními komplikacemi, které do značné míry souvisí se špatným pitným režimem. Nedostatek přijímané vody nebo nevhodné složení může mít za následek překyselení organismu, ovlivňuje funkci ledvin, srdce i dalších vnitřních orgánů. Vysoká kyselost je také ideálním prostředím pro množení virů a bakterií. Kvalitní vody je tedy nezbytným základem každého dne. Nesouvisí jen s výslednou chutí čaje nebo kávy.

Dodržováním pitného režimu a konzumací kvalitní vody můžete preventivně zvyšovat imunitu.

Reverzní osmóza je ideálním řešením, které bez použití jakékoliv další chemické látky nebo prostorově náročného vybavení nabízí zařízení jak pro filtrování vody ze studny nebo vrtu. V menším provedení je možné instalovat i přímo pod kuchyňskou linku a napojit filtraci přímo na kohoutek v domácnosti.