JAK VYBÍRAT ČERPADLO

rady a tipy před koupí čerpadla: co musíme vědět než jdeme kupovat čerpadlo? 
 

JAKOU VODU CHCEME ČERPAT?

Než se rozhodneme koupit čerpadlo, ze všeho nejdříve si musíme ujasnit, jakou vodu budeme čerpat - zda vodu pitnou, čistou užitkovou, dešťovou nebo splaškovou. Pokud chceme čerpat vodu z jiných než podzemních zdrojů, musíme volit čerpadlo podle stupně znečištění.


PITNÁ VODA
 - tu můžeme čerpat z podzemních zdrojů buď pomocí povrchových odstředivých čerpadel nebo ponorných čerpadel.


ČISTÁ UŽITKOVÁ VODA
 - čerpání říční, dešťové nebo rybniční vody nevyžaduje speciální konstrukci čerpadla, ale je nutné zabránit vhodným sacím košem vniknutí nečistot jako např. listí, trávy apod. do čerpadla. V tomto případě musí mít sací koš velmi jemnou mřížku. U tzv. kalových čerpadel určených pro čerpání mírně znečištěné vody je sací strana vybavená mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou. Tato čerpadla nelze v žádném případě použít pro čerpání splašků.


SPLAŠKOVÁ VODA
 - pro čerpání splašků se používají čerpadla především litinová, nerezová a konstrukcí přizpůsobená především tvarem oběžného kola. V mnohých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá.

Samostatnou kapitolou jsou tzv. stavební kalová čerpadla odolná proti pískům.

ODKUD CHCEME VODU ČERPAT?

Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody, zda se jedná o vrt nebo studnu, jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen.

Výškový rozdíl vody je jednou z veličin důležitých k vypočítání výkonu čerpadla. Musíme sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výškově za každých 10 m délky potrubí. Zároveň je nutné si umět převést na metry jiné veličiny: 10 m výšky odpovídá 1 atm, 0,1 Mpa, 1 bar.


(Hs) výška hladiny (od hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody)

(Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny.


Pro určení potřebného tlaku vody v místě spotřeby, je třeba znát umístění a typy spotřebičů: automatická pračka, myčka nádobí, atd.

Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky 8m. Z větších hloubek musíme použít čerpadlo ponorné. Z technického hlediska tedy zdroj vody rozhoduje. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu, v opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.

Pokud chceme čerpat vodu z řeky nebo potoka může být rozhodujícím činitelem vzdálenost našeho pozemku od zdroje vody, protože zde nemusí hrát nejdůležitější roli technické parametry čerpadla, ale zabezpečení proti krádeži. V tom případě je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

JAK ČASTO JI CHCEME ČERPAT?

Rovněž rozhoduje, zda bude čerpadlo sloužit k občasnému použití např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku, případně v nasazení 24 hod. denně.

Pro občasné použití se doporučují plastiková čerpadla.

Pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla.

Pokud chceme vodou zásobovat nemovitost, musíme použít tzv. domácí vodárny.

Součástí vodárny je tlaková nádoba, dnes většinou membránová, která zabraňuje častému spínání čerpadla.

Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla a nikoliv velikostí nádoby, která ovlivňuje četnost spínání čerpadla.

Velikost nádoby se proto dá odvodit z údajů o spotřebě vody - je vhodné celkovou sestavu nechat na odborníkovi.

JAKÉ MNOŽSTVÍ CHCEME ČERPAT?

Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat, značené písmenem Q, jednotky jsou l/s, l/min., m3/hod.

Pro stanovení množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Zejména druhý ukazatel je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a rozsáhlých zahrad, důležitý.

Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody zejména v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m3/hod. s dostatečným tlakem.

JAKÉ EXISTUJÍ TYPY ČERPADEL?

Čerpadlo je soustrojí složené z pohonné jednotky a vlastního čerpadla, které uděluje vodě pohybovou energii.

Konstrukce čerpadel:

A - Odstředivá čerpadla (nejrozšířenější):

Nejsou samonasávací: v tomto případě je nutné před použitím zalít čerpadlo i sací potrubí

Samonasávací s ejektorem - stačí zalít pouze čerpadlo.

Samonasávací (SVA): nedostatkem je malá životnost a větší spotřeba energie.

B - Vřetenová čerpadla - transportují vodu otáčením nerezového šneku v gumovém statoru. Předností je vysoký výtlak až 80m vodního sloupce. Nedostatkem těchto čerpadel je omezený průtok na 60l/min a vyšší možnost poškození hydraulické části čerpadla při chodu na sucho (bez vody).

C - Vibrační čerpadla - místo elektromotoru mají elektromagnet, který v rytmu síťového kmitočtu přitahuje ocelovou kotvu, uloženou v gumě a vhání tak vodu do potrubí. Předností je výtlak do 40m, nedostatkem choulostivost na vniknutí nečistot, maximální průtok 25l/min. a maximální doba provozu 4 hod.

JAK MŮŽEME ČERPAT VODU BEZ ELEKTŘINY?

V tomto případě máme dvě možnosti:

Použít čerpadlo s pohonem benzínovým nebo dieslovým motorem (pro malé výkony výhradně benzínový). V součastné době jsou na našem trhu především italská čerpadla s benzínovým motorem, která jsou spolehlivá a dostatečně výkonná, velice lehká (na přenášení cca 7 kg), umějí čerpat vodu z maximální hloubky 8 m. Jako palivo se používá běžný benzín s olejem, a to stejný jako do sekaček na trávu nebo motorových pil.

Použít ruční pumpu.
Ruční pumpy jsou nejstarší typy čerpadel a na jejich osvědčené konstrukci se nic podstatného nezměnilo. Opět zde rozhoduje již mnohokrát zmiňovaná sací výška. Pro čerpání vody z max. hloubky 8 m můžeme použít všechna vyráběná čerpadla jako LILA, NP 75, NP 90, STANDARD II, STANDARD T.

NĚKOLIK RAD A TIPŮ NA ZÁVĚR.

Pokud chcete použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny.Nákup čerpadla bez zabezpečeného servisu je hazard.Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax).