Ponorná čerpadla do studny a do vrtu

Jako ponorná čerpadla se označují taková čerpadla, která jsou při práci částečně nebo zcela ponořená do čerpaného média. Svoje opodstatnění nacházejí všude tam, kde je hladina čerpané kapaliny níž, než zhruba 8 metrů - u této výšky se nachází určitá fyzikální mez sacího výkonu čerpadel povrchových. Ponorná čerpadla vodu nesají, ale vytlačují nad sebe, díky tomu s dostatečným výkonem dosahují dopravních výšek bohatě překračujících všechny tuzemské podmínky.

Ponorná čerpadla, průtok a dopravní výška

Je jasné, že nikdo nekupuje složitější přístroje bez rozmyslu, tím méně ponorná čerpadla. Několik detailů ale stojí za to zmínit ve stručnosti předem, už jen proto, že se na ně zákazníci neustále ptají. Jak je to s dopravní výškou a průtokem?

U čerpadel se udává maximální dopravní výška a maxmální průtok. Síla motoru je ale poořád jen jedna a tak je potřeba myslet na to, že maximální hodnoty průtoku lze dosáhnout u čerpadla jen na jeho vývodu, čili v nulové dopravní výšce. Jak motor zápasí s narůstající výškou, zmenšuje se i reálný průtok, až po hodnotu maximální dopravní výšky, kde už je ve vodním sloupci nulový přetlak. Dopravní výšku je tedy potřeba počítat s rezervou, aby byl zajištěn dostatečný průtok! U ponorných čerpadel najdete často graf, kde si průtok můžete odečíst podle dopravní výšky v reálných podmínkách u Vás doma.

Ponorná čerpadla do studny

V principu každé z našich ponorných čerpadel můžete použít do studny, u speciálních ponorných čerpadel označených průměrem v palcích je to ale škoda, ty jsou určené do úzkých vrtů přesně podle jejich nejstandardnějších rozměrů. Ověřte si ale výtlak (dopravní výšku) a průtok, aby ponorné čerpadlo odpovídalo Vašim požadavkům. Pokud je čerpadlo označené jako "do sudu", hodí se zejména pro práci na zahradě a přečerpávání dešťové vody, do studny ho nedoporučujeme.

Ponorná čerpadla do vrtu

Nerezové válce s dokonale hladkým pláštěm, tak poznáte na první pohled ponorná čerpadla do vrtů, jedno od jakého výrobce. Ve vrtech je totiž z úsporných důvodů každý milimetr drahý a ponorná čerpadla musejí absolvovat cestu dolů bez rizika vzpříčení. Další parametry ponorných čerpadel do vrtů se opět týkají průtoku a výtlaku, ale není špatné si nastudovat i hodnoty odolnosti proti abrazivním částicím. V řadě vrtů není nouze o jemný písčitý materiál, zejména v těch čerstvě vyvrtaných. Některá ponorná čerpadla se proto konstruují s masivními nerezovými prvky, které snesou i nějaký ten písek, ale jsou přirozeně o něco dražší. Pokud například potřebujete vyčerpat kalnou vodu z čerstvě vyhloubeného vrtu, zvažte čerpadlo typu Malyš, které pracuje na vibračním principu bez otáčivých součástek.