ÚPRAVA VODY ZMĚKČENÍM

Změkčovače vody

Tvrdost vody

Tvrdost vody je měřítkem obsahu rozpuštěného vápníku a hořčíku. Ze zdravotního hlediska se jedná o prvky ve vodě žádoucí, mající mimo jiné příznivý vliv na srdečně-cévní systém a působící preventivně proti vzniku některých dalších chorob. Proto je dle ČSN pro pitnou vodu stanoveno doporučené množství obsahu těchto prvků. Příliš vysoký obsah těchto prvků na druhou stranu činí vodu nechutnou pro pití a její hojná konzumace může být zdrojem zdravotních problémů.

Tvrdost vody vadí při jejím použití pro užitkové účely, kdy je žádoucí její hodnota co nejnižší.

Tím, že voda obsahuje hydrogenuhličitany (přechodnou neboli uhličitanovou tvrdost), dojde při zahřívání k odstranění CO2 a změně hydrogenuhličitanu na uhličitan (vápenatý), který se vysráží ve formě vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek, bojlerů, v myčkách, pračkách a pod. Vodní (kotelní) kámen  snižuje až několikanásobně energetickou účinnost daného zařízení. Tvrdá voda špatně rozpouští mýdlo, tvoří nepříjemné skvrny na povrchu kávy nebo čaje.

Změkčování

Změkčování vody znamená odstraňování tvrdosti, která je zapříčiněna ionty vápníku a hořčíku, rozpuštěnými ve vodě a to záměnou za ionty sodíku, které vodní kámen nevytvářejí.

Tvrdost vody se standardně snižuje průtokem vody přes filtry, naplněné speciální ionexovou hmotou. Ionex je tvořen z drobných kuliček pryskyřice potravinářské kvality, jeho životnost je cca 10 let. Na  principu iontové výměny má ionex schopnost snížit tvrdost vody až na nulovou hodnotu (obvykle jde o silně kyselý katex v Na+ cyklu, kdy dochází k záměně solí vápníku a hořčíku za neškodné sodné sole). Po vyčerpání kapacity se ionex regeneruje proplachem solného roztoku.

Změkčená voda prodlužuje životnost kotlů, potrubí a radiátorů ústředního topení, bojlerů, praček, myček nádobí, kávovarů, napařovacích žehliček a pod., ale také citelně snižuje spotřebu pracích prostředků, šampónů, mýdel atd. Změkčená voda, to jsou také hedvábně lesklé vlasy, nevysušovaná pleť a hebčí prádlo.

Změkčovací filtr

Změkčovací filtr je plně automatické zařízení, u kterého po změkčení nastaveného množství vody, řídící jednotka filtru provádí automaticky tzv. regeneraci filtru, tj. obnovení  schopnosti náplně filtru měnit ionty vápníku a hořčíku za ionty sodíku. Regenerace se provádí  proplachem filtru solným roztokem, který je předem připraven v solné nádrži filtru. Ta je u filtrů v provedení Compact tvořená volným prostorem v pouzdru filtru (kabinetu). Po provedení regenerace je filtr automaticky uveden zpět do režimu změkčování.

Například, domácí změkčovací filtry si najdete v sekce "Změkčovače vody".