ZAZIMOVÁNÍ ČERPADEL A VODÁREN


Poradenství eshopu ww.cerpadla-ovsp.cz

 


Pokud používáte Vaše čerpadlo či domácí vodárnu v prostorách, kde teplota klesá pod bod mrazu, je nezbytně nutné, abyste systém správně zazimovali.

Všechny části systému, ve kterých může voda vlivem mrazu zamrznout, je nutné vypustit.

V následujích odstavcích Vám poradíme, jak na to.


Povrchová čerpadla

Povrchová čerpadla

Drtivá většina povrchových čerpadel používaných zpravidla pro zahradní účely je vybavena vypouštěcí zátkou.

Odpojte všechny hadice, zbavte je zbytků vody a uskladněte v suché místnosti. Vyšroubujte vypouštěcí zátku, nakloňte čerpadlo tak, aby voda zcela vytekla. Zátku ponechte vyšroubovanou a čerpadlo uskladněte v suché místnosti.

U moderních čerpadel není potřeba provádět žádné další speciální úkony. Pouze v případech, kdy víte, že voda ve studni je hodně tvrdá, železitá, vápenatá apod. po odpojení čerpadla jej nejprve důkladně propláchněte čistou pitnou vodou. Následně vodu vylijte. Zabráníte tak zaschnutí a zatvrdnutí usazenin a krystalů zejména na ucpávkách a usnadníte si tak uvedení do provozu na jaře.

Pokud jste majiteli litinových čerpadel a čerpadel staré konstrukce (SIGMA SVA, AL apod.)  

Pokud jste majiteli litinových čerpadel a čerpadel staré konstrukce
doporučujeme po propláchnutí vypouštěcí zátku našroubovat zpět a čerpadlo naplnit čistou pitnou vodou. Čerpadlo poté uskladnit v suchu a teple. Voda čerpadlo zakonzervuje a na jaře nebudete mít problém se zablokováním čerpadla. Mějte ale na paměti, že takové čerpadlo musí být bezpodmínečně uskladněno v ne zámrzném prostoru!!!

Nezapomeňte, že kdykoli Vám voda může zamrznout, zamrzne. Následky mohou být fatální a škody značné. Proto nezapomeňte na Vaší zahradě vždy vodu ze všech částí systému vypustit ještě před příchodem mrazů.


Domácí vodárny Klasické

Domácí vodárny Klasické

Většina domácích vodáren bývá používána celoročně, a tudíž je již při instalaci zohledněn zimní provoz. Veškeré rozvody (sací, výtlačné potrubí, armatury i samotná vodárna jsou instalovány v ne zámrzných hloubkách a vytápěných prostorách).

Jsou ale výjimky, jako např. chaty, chalupy, rekreační objekty atd., které nejsou používány celoročně a i zde je potřeba systém před příchodem mrazů zazimovat.

Lze postupovat obdobně jako u zahradních čerpadel, ale to to je většinou nevhodné, protože vodárny je v naprosté většině případů instalována do pevných rozvodů a její demontáž je komplikovaná.

Pokud máte moderní vodárnu nebo vodní automat,

moderní vodárna

je zazimování jednoduché, protože tyto vodárny bývají vybaveny vypouštěcí zátkou.

V takovém  případě nejprve odpojte vodárnu od přívodu napětí. Následně otevřete nejvýše umístěný kohoutek v systému a poté vyšroubujte vypouštěcí zátku. POZOR: V závislosti na systému může být vypouštěný objem značný (i několik desítek litrů), proto s tím počítejte. Šikovní instalatéři již při montáži  vodárny nainstalují do systému vypouštěcí ventily - potom je vše ještě jednodušší.

Jakmile veškerá voda vyteče, zkontrolujte přetlak vzduchu v tlakové nádobě a v případě potřeby jej upravte na správnou hodnotu (viz článek Jak správně udržovat přetlak vzduchu v nádobě). Přetlak vzduchu jednak pomůže k opravdu dokonalému vyprázdnění vody z tlakové nádoby a zároveň zabezpečí dostatek prostoru pro případné roztažení ledu v případě, že v nádobě nějaká voda zůstane (což se může stát).

Protože sací potrubí každé vodárny je z principu vždy ukončeno sacím košem (zpětnou klapkou), je třeba věnovat pozornost i sacímu řádu. Pokud není uložen v dostatečné ne zámrzné hloubce a hrozí riziko zamrznutí, je nutné, aby v prostoru studny či vrtu byl buď vypouštěcí ventil, který otevřením  zajistí vypuštění sacího řádu, nebo alespoň šroubením (rozebratelný spoj) - ten je třeba zcela povolit a nechat vodu vytéct.

V obou případech ponechte odvodňovací kohout, případně šroubení, povolené a v otevřeném stavu. Případný led ze zbytků vody se bude mít kam roztahovat.

POZOR: Pokud máte v systému více zpětných klapek, je nutné si uvědomit, že vypouštěcí ventil musí být před i za touto klapkou, nebo je někdy dokonce nutné klapku demontovat. Jinak nelze systém dokonale odvodnit!!!


Domácí vodárny s ponorným čerpadlem

U klasického provedení, kdy čerpadlo je ve studni a tlaková nádoba v domě, je nutné odvodnit vše v domě a směrem od domu ke studni.

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem

V takovém případě nejprve odpojte vodárnu od přívodu napětí. Následně otevřete nejvýše umístěný kohoutek v systému a poté otevřete odvodňovací ventil, který musí být co nejníže v prostoru studny. Pokud není výtlačné potrubí od studny k domu vybaveno vypouštěcím ventilem (nebo alespoň šroubením, které je možné povolit), nelze systém dokonale odvodnit.

Opět je důležité vzít v úvahu případné zpětné klapky, které se mohou nacházet na trase mezi studnou a domovními rozvody. Vypouštěcí ventil musí být před i za těmito klapkami, nebo je někdy dokonce nutné klapku demontovat!!!

Naprostá většina ponorných čerpadel má zabudovanou zpětnou klapku, tudíž pod úrovní odvodňovacího ventilu v potrubí voda vždy zůstane. Je tedy důležité, aby ventil byl v ne zámrzné hloubce. V každém případě se nemusíte bát poškození čerpadla, v nejhorším případě většinou hrozí maximálně poškození ventilu vlivem roztažnosti ledu.

 

Odvodnění u systému s řídící tlakovou jednotkou (presscontrol) nebo průtokovým frekvenčním měničem

Odvodnění u systému s řídící tlakovou jednotkou (presscontrol) nebo průtokovým frekvenčním měničem

Pokud je čerpadlo (ať již povrchové nebo ponorné) řízeno tlakovou jednotkou nebo průtokovým frekvenčním měničem, je třeba mimo výše uvedené vzít v úvahu jednu velmi důležitou věc:

Každá řídící tlaková jednotka má v sobě integrovanou zpětnou klapku, proto je dokonalé odvodnění trochu složitější. Jedinou 100% jistotou je úplná demontáž jednotky a vylití vody několikerým otočením jednotky. Často se stává, že uživatel poctivě odstaví systém, vypustí vše, co jde, ale zapomene na zbytky vody v prostoru nad klapkou řídící jednotky. V těchto případech stačí i poměrně malé množství vody a led způsobí trhliny v šasi. Na jaře pak systém uvedete do provozu, a aniž byste si toho všimli, voda prasklinou začne vnikat do vnitřní elektroniky a následná škoda může být značná a často je nutné zakoupit celou novou jednotku, protože opravy bývají nákladné a nerentabilní.