Jak vybrat kalové čerpadlo?

Kalové čerpadlo může výrazně ušetřit čas i práci. Výkonné zařízení odčerpává zpravidla silně znečištěné vody, kterými jsou splašky z výkopů, jímek nebo septiků. Uplatní se i jako pohotovostní řešení škod zatopeného sklepa. S ohledem na prostředí, ve kterém musí spolehlivě čerpat vodu, je nutné vybrat zařízení z vysoce odolných materiálů a s uzpůsobením pro velký výkon.

Jaký je rozdíl mezi ponorným a povrchovým čerpadlem?

V základním rozdělení můžeme mluvit o kalových čerpadlech povrchových nebo ponorných. Povrchová kalová čerpadla jsou umístěna na souši nad hladinou vody. Při výběru je tedy nutné zohlednit sací hloubku. Tento údaj vyjadřuje, z jaké úrovně může čerpadlo s dostatečnou silou odčerpat vodu. Běžná sací hloubka se pohybuje okolo 8 metrů a pro většinu situací je dostačující.

povrchové kalové čerpadlo

Ponorná kalová čerpadla mají jinak řešenou konstrukci. Zařízení se přímo spouští do vody až na dno jímky nebo jiného prostoru. Čerpadlo zde nenasává vodu směrem k sobě, ale naopak ji tlačí nad sebe. Důležitou hodnotou je pak maximální ponorná hloubka.

ponorná kalová čerpadla

Maximální výtlak a průtok – klíčová čísla

Nemusíte se přesně orientovat v nabídce čerpadel a jejich parametrech. S vybraným typem čerpadla je třeba sledovat v podstatě jen dvě hodnoty - maximální výtlak a maximální průtok. Kalová čerpadla si musí poradit s nečistotami, jejich výtlak se tedy pohybuje v nižších číslech než u běžných vodních. Vodní čerpadla dosahují až 80 m, čerpají vodu z vrtů nebo studen. U kalových čerpadel se jedná řádově o výkon okolo 15 - 20 m. Rozsah 15 – 20 však ve finále není konečným číslem, přičíst k němu musíte i sací hloubku. Tedy s čerpadlem se sací hloubkou 10 m a výtlakem 15 m se dostanete ke konečnému číslu 25m.

I když se nemůžou kalová čerpadla chlubit zásadním rozsahem ve výtlačné výšce, jejich velkou devizou je maximální průtok. Celá konstrukce a výkon čerpadla je řízená účelem. Zatímco klasické čerpadlo má spolehlivě zásobovat vodou ze studny nebo vrtu domácnost, kalové čerpadlo musí rychle a pohotově odčerpat vodu třeba z jímací nádrže, nebo zatopeného sklepa. Zásadní je tedy snadný přístup a rychlý průtok vody. Kalová čerpadla dosahují až dvojnásobného výkonu.

Průchodnost pevných částic

Další nedocenitelnou výhodou kalových čerpadel je průchodnost pevných částic. Běžné čerpadlo by nedokázalo ustát velkému tlaku s mechanickým zatížením různými nečistotami. Kalová voda neobsahuje pouze mikro částice zeminy a minerály, ale i písek, drobné kamínky nebo dokonce třísky. Čerpadlo musí být schopné nasát i tyto větší nečistoty, aniž by zablokovalo hnací jednotku.

Čerpadla jsou proto často vybavena řezacími nástavci nebo ochrannou mřížkou. Větší částice, než je uzpůsobená průchodnost, dokáže ochranný mechanismus odclonit, čerpadlo dál plní svou funkci a jen po použití je třeba věnovat větší pozornost čištění.

Pokud se rozhodujete ke koupi kalového čerpadla, dobře také uvažte jeho pohon. Elektrická čerpadla jsou tišší, nicméně budou závislá na zdroji napětí. Benzínové čerpadlo je masivnější a těžší, nicméně dovolí vám nezávislou práci i v terénu. Je tedy důležité stanovit si, zda pořizujete čerpadlo na chatu nebo chalupu k přečerpávání vody z jímek na zalévání nebo i jako nutné řešení v rizikových oblastech častých záplav. To vše vám však doporučí odborný prodejce. Přihlédne k reálným potřebám a situacím pro které čerpadlo vybíráte a pomůže vám vybrat optimální typ.