Co radí odborníci při výběru domácí vodárny?

Domácí vodárny dokážou zajistit spolehlivé zásobování domácnosti nebo zahrady vodou i v místech, kde není možné využít napojení na veřejný rozvod. Mohou také výrazně snížit náklady čerpáním vody z vlastního zdroje, a nesporně zvýší komfort při péči o zahradu. Domácí vodárny jsou uzpůsobené pro provoz běžných rodinných domů, rekreačních zařízení, vysokým výkonem naplní podmínky i větších provozoven.

Zásadní kritéria pro výběr vodárny

Ještě před samotným výběrem vodárny je třeba dobře stanovit zásadní podmínky, které se odvíjí nejen od potřeb provozu, ale jsou dané především zdrojem vody. Nejčastějším zdrojem jsou studny nebo vrty, budete potřebovat znát dopravní výšku a vzdálenost, tedy délku svislé a vodorovné části potrubí. Dále musíte stanovit ideální hodnotu průměrného průtoku. U běžného rodinného domu se pohybuje průtok okolo 50 l / minutu. Posledním číslem je požadovaný tlak, na jednoduchém vzorečku se výsledný požadovaný tlak dát spočítat. U běžného rodinného domu se tlak, pohybuje cca kolem 3 barů.

Se základními údaji pak můžete objektivně rozhodnout, který typ vodárny a s jakým výkonem bude pro vás nejlepší.

Klasické povrchové domácí vodárny s tlakovou nádobou

Naprostým základem a jedním z nejužívanějších typů jsou vodárny s tlakovou nádobou. Povrchové vodárny se používají především tam, kde sací výška nepřesáhne hloubky 8m. Jednotlivé modely se liší výkonem čerpadla a objemem tlakové nádoby. Většina vodáren splňuje atest pro pitnou vodu a s ohledem na umístění v technické místnosti mimo obytnou část domu nesnižuje komfort hlučností.

Ponorné domácí vodárny

Pro čerpání vody ze studní, vrtů nebo nádrží jsou vhodnou alternativou i vodárny s ponorným čerpadlem. Ponorné vodárny se používají, většina tam, kde je potřeba čerpat vodu z hloubek větších než 8 m nebo tam kde je brán ohled na hlučnost. Jsou vhodným řešením i pro zavlažování nebo snižování hladiny spodních vod. Pracují s vysokou spolehlivostí a dovolují jednoduchou obsluhu i instalaci. Čerpadlo je umístěno ve vrtu, studni nebo nádrži s vodou a tlaková nádoba s ovládáním čerpadla se doporučuje umístit do technické místnosti, kde je sucho a nehrozí tak v zimním období zamrznutí vodovodního systému.

Kompaktní domácí vodárny

Kompaktní automaty jsou ideální variantou pro závlahy a dlouhé odběry vody, kde není časté spínání vody. Jsou tiché, i v relativně malém zařízení je možné dosáhnout dostatečného výkonu. Výhodou je také velikost a zabudované automatické ovládání, které dovoluje vodárnu využívat i v rekreačních objektech nebo tam kde není místo pro velké tlakové nádoby. S opuštěním objektu můžete vodárnu odpojit a uskladnit na bezpečném místě, aniž byste riskovali odcizení nebo poškození. Kompaktní vodárny dosahují výtlačné výšky i přes 50 m, spolehlivě zajistí komfortní údržbu zahrady a zavlažování trávníků, ale lze s ním zásobovat i malý rekreační objekt.

Domácí vodárna v mnohém ušetří peníze i čas, nicméně její výběr vyžaduje dobrou orientaci v základním technickém vybavení i dalším příslušenství. Nemusíte dlouze studovat technické parametry, stačí se obrátit na specializovaného prodejce. Se zkušeností vám doporučí vhodné typy, a v aktuální nabídce plně zohlední vaše požadavky. Příjemnou výhodou je také nejen dodávka, ale i odborná instalace a zaškolení v obsluze vodárny.